تولیدکننده نوآور نگاره های نوین فرش سجاده ویژه مساجد و حسینیه های سطح کشور
 
 

خبرنامه آریا
پروژه ها و مساجد نصب شده


salman farsi-th

مدرسه سلمان فارسی قم

استان قم- شهرستان قم موقعیت :
رضوان گردویی نوع سجاده :
250 مترمربع متراژ :
 
sadegh2-th

مسجد امام جعفر صادق تهران

استان تهران- شهرستان تهران موقعیت :
ضیافت آبی نوع سجاده :
300 مترمربع متراژ :
 
babalhavaej-th

مسجد باب الحوائج حصارک

استان تهران-  حصارک موقعیت :
کویر سبز نوع سجاده :
400 مترمربع متراژ :
 
صفحه 1 از 157
منوی اصلی