تولیدکننده نوآور نگاره های نوین فرش سجاده ویژه مساجد و حسینیه های سطح کشور
 
 

خبرنامه آریا
حضور در نمایشگاه‌ها

برای مشاهده توضیحات و عکسهای مربوط به هر نمایشگاه، بر روی آنها کلیک نمایید.

1 شرکت در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کفپوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته
2 شرکت در نخستین کنگره بین المللی امامزادگان
3 شرکت در ششمین نمایشگاه بین‌المللی کفپوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته
4 شرکت در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کفپوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته
5 چهارمین نمایشگاه فرش ماشینی مازندران
6 چهارمین نمایشگاه فرش ماشینی اردبیل
7 هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی شیراز
8 شرکت در نهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب
9 شرکت در سومین نمایشگاه بین‌المللی کفپوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته
10 شرکت در هشتمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب
 
صفحه 1 از 2
منوی اصلی