تولیدکننده نوآور نگاره های نوین فرش سجاده ویژه مساجد و حسینیه های سطح کشور
 
 

خبرنامه آریا
زنگ تعطیلی واحدهای ریسندگی و بافندگی نواخته می‌شود


عرضه طرح های متنوع فرش سجاده با قیمت مناسب و کیفیت عالی

  

یکی از اهداف اصلی صنایع فرش آریا عرضه فرش سجاده با قمت مناسب سجاده و کیفیت عالی برای مساجد، مصلی ها،نمازخانه ها،حسینیه هاو...

 

با توجه به برخوردار بودن شرکت صنایع فرش سجاده آریا به تکنولوژی روز بافندگی و قیمت تمام شده مناسب قدمی بزرگی برای کنترل قیمت مناسب سجاده برای عرضه به همکاران و عزیزان برادشته است.

 

از فرش تا عرش ؛با فرش سجاده آریا

 
منوی اصلی